2014. sze 15.

Orbán dogmája vs. Iványi gerince

írta: E_S
Orbán dogmája vs. Iványi gerince

Orban_Viktor_Semjen_Zsolt_Fidesz_KDNP_elnok_kormanyfo.jpg

Előre bocsátom: nem vagyok vallásos. Őszintén szólva, nem is igazán értem, viszont elfogadom és tiszteletben tartom a mások hitét. Teljesen mindegy, hogy ez a hit melyik egyházhoz, istenhez kapcsolódik. Tisztelem, bár nem értem. Ahogy nem értem azt a mészáros munkát sem, amivel az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget igyekszik szétverni a hatalom. A magam részéről valószínűnek tartom, hogy Orbán Viktor személyes óhajára. Vagy parancsára, ami mindegy is ebben az esetben.

Nem lennék különösebben meglepve, ha az úgynevezett kis egyházak egyházi státuszának megvonása is Iványi Gábor személye elleni háború szerves része lenne.

Hogy honnan ered és mikor kezdődött, azt talán soha nem lehet megfejteni.

Az biztos, hogy Orbán Viktort és Lévai Anikót Iványi Gábor adta össze, a házaspár első két gyermekét is ő keresztelte. Azt csak óvatosan kérdem, hogy akkor jelen állás szerint a miniszterek elnöke és az ő felesége az egyház nézőpontjából bűnben, egyházi áldás nélkül élnek? A keresztelő sem érvényes? Ezek alapján Orbán Ráhel esküvője sem? De persze az igazi kérdés nem ez. 

Az igazi kérdés az, mit kellett Iványi Gábornak tennie ahhoz, hogy az egykor őt nyilván tisztelő, véleményét meghallgató politikus mára ádáz ellenséggé törpüljön?

Mivel nem igazán vagyok otthon a vallás(ok) világában, a MET múltjáról és jelenéről annyit tudok, amennyi háttéranyagot össze tudtam szedni. Ezek alapján (nagyon sűrítve) a Magyarországi Metodista Egyházból váltak ki 1974-1975-ben. Egyházként a MET 1981. október 1.-én került bejegyzésre. Érdekes információ számomra, hogy a MET azért vált ki a Metodista Egyházból, mert nem óhajtott kollaborálni az akkori diktatúrával. Vállava a rendszerrel szembeni kritika minden velejáróját, a  rendőrségi és közigazgatási zaklatásokat, a kilakoltatásokat, istentiszteleti helyiségeik elvételét, felfüggesztett börtönbüntetéseket és más egyéb tortúrát.

Hogy pontosan miben hisznek az egyház tagjai, az mennyiben tér el egyéb vallásoktól, milyen szertartásokon vesznek részt, mennyiben más és mennyiben hasonlít más egyházakhoz, nem tudom. Nem is érdekel. 

Ami számomra fontos, emberek nem is jelentéktelen csoportja a MET keretein belül, Iványi Gábor vezetésével óhajtja gyakorolni a vallását. Amely vallás nem ütközik alapvető emberi jogokba, nem sért másokat, nem károsít senkit sem erkölcsi, sem anyagi téren. Ezzel szemben hihetetlen karitatív munkát végeznek, részben magukra vállalva állami feladatokat. A MET az ország 120 településén működtet óvodákat, iskolákat, 5 idősek otthonát, számtalan hajléktalan szállót, népkonyhát, családok átmeneti otthonát és egy kórházat. Teszik ezt úgy, hogy Orbán Viktor megvonta az egyházi státuszukat 2012. márciusában. 

Azért Orbán Viktort írok és nem a kormányt, mert Kövér Lászlótól tudhatjuk: ebben az országban Orbán Viktor kegyelméből (!) osztják az egyházi státuszt. Bizony. A MET pedig nem kapott ebből a főúri kegyből. Valamint nem kaphat az egyházaknak felajánlható 1% adóból és az oktatási feladatokért járó normatív támogatásnak is csupán a felét kapják. 

A bajok oka talán ott keresendő, hogy Iványi Gábor soha nem volt egy jól alkalmazkodó típus. Ezt még édesapjától örökölhette ("1974-ben a metodisták nagy többsége a legnagyobb metodista gyülekezet vezetőjét, Iványi Tibort (Iványi Gábor apját) kívánta az egyház élére, az Állami Egyházügyi Hivatal és a Szabadegyházak Tanácsának élén álló káder pedig egy a diktatúra számára megbízható személyt. Az egyház belső szabályzatának felrúgásával hivatalba helyezték a maguk emberét (aki néhány évvel ezelőtt megkapta „kiváló egyházszervezői munkájáért” a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét), Iványi Tibort pedig állásvesztésre ítélték." forrás: Révész Sándor NOL.hu)

A múlt és a jelenlegi rendszer üldözetetései csak erősíthették Iványi Gábor elszántságát. Vélhetőleg vette magának a bátorságot arra, amire más, Orbán körül sertepertélő lakájok már régen nem mernek gondolni sem: valamiben nem értett egyet a legfőbb kegyúrral. Nem Orbán volt az első államférfi, akivel nem értett egyet. Nem is az első, akinek ezt tudomására hozta. De az első, aki bosszút esküdött. Volt valami, talán több valami is, amiben Iványi belső zsinórmértéke igen távol állt a miniszterek elnökének véleményétől. Amennyire meggondolatlan (vagy egyenes), ezt szóvá is tette, netán rámutatott Orbán tévedésére. Márpedig Orbán nem tévedhet, mert akkor összedől a Világegyetem, felcsúti stadionnal együtt. Ezt hívjuk dogmának. A kételkedés nélküli hitet, ami az érvényesüléshez ma elengedhetetlen.

Iványi másként gondolhatta, mert ő egyszerű, normális ésszel gondolkodik. 

Merem állítani, a komplett egyházügyi törvény eredőjét is itt kell keresni.

Összegzésként: adva van egy vallási közösség. Emberek, akiket az erősen kisszerű hatalom megfosztott a vallási szabadságtól, korlátozni igyekezve őket minden létező módon. Teszi ezt úgy, hogy az Alkotmánybíróság és a Stasbourgi Emberi Jogi Bíróság is a MET-nek adott igazat. Teszi úgy, hogy még a Fidesz kreálta törvények alapján is jogosult a MET az egyházi státuszra. Mégsem kapja meg, mert Orbán Viktor kegyelme rájuk nem sugározza fényét. És pont. Az mit sem számít, hogy a MET karitatív tevékenysége mennyire vált nehézzé, hogy a közösség tagjain túl többezer, hátrányos helyzetben élő emberen rúgnak egy jót. Üldözik és megkísérlik lejáratni magát az egyházat csakúgy, mint Iványi Gábort. Akad (mert mindig akad) segítség. Most éppen a Felsődobszán működő, cigány igazgató által vezetett iskolát óhajtja elvenni a hatalom, Felsődobsza Fideszes polgármesterének aktív segédletével. Hogy az ott tanuló gyermekek és szüleik mit szeretnének, az senkit nem érdekel. Miért is érdekelne bárkit is? Hiszen csak emberek.

Nem ismerem Iványi Gábort, de erős a gyanúm, nem egy könnyen és jól hajló gerincű ember. Ha talpon tudott maradni ő is, az egyháza is akkor, amikor tényszerűen üldözték, amikor az ég alatt kellett dícsérniük az Urat, mitől félne most? Ha a hívek kitartottak akkor, most miért ne tennék? A hatalmi gépezet itt meg fog bicsaklani, mert bajosan találnak sikkasztott milliókat, titkos szeretőket, korrupciót, drága nyaralásokat. 

Amit találhatnak: az önzetlen segítség a rászorulókon, kitartó munka, elszántság és mélységes hit.

Bár a bevett egyházak részéről nem hallottam felháborodásról, vagy a MET melletti kiállásról, a magam részéről fejet hajtok Iványi Gábor és az egyház minden egyes tagja, segítője előtt. 

Mindazt megtestesítik a szememben, ami tiszteletet érdemel. Emberséget, kitartást, önzetlenséget, becsületet.

Mindent, ami a kormányon lévőkből mélységesen hiányzik.

Végezetül ide idézném a friss, meleg orbáni bölcsességet:

Az igazságosság eszménye, a méltányosság követelménye, a tisztesség elve áll a bankok elszámoltatásáról szóló törvényjavaslat központjában.

Na, ezt kellene kiterjeszteni az élet minden területére, nem csak a bankokra és már rendben is lennénk.

pastor-ivanyi-gabor-2.jpg

 

 

 

 

Szólj hozzá